Оборудование для Вашей лаборатории


L24. Lefort ?„ Pucheault J., J. Chim. Phys., 50, 580—586 (1953), ???????? ?????? ?? ?????? ???????? ???????, ???????? ? ?????? ??????? — ?????????????. 1.25. Lemmon R. ?., Nucleonics, 11, (10), 44—45 (1953), ????????????

?????????? ??????????, ???????? ?14. L26. Lemmon R. ?., Gordon P. ?, Parsons ?. A., Mazzetti F., J. Am. Chem. Soc., 80, 2730—2733 (1958), ???????? ????????????? ????????? ?? ??????????? ? ??? ???????. 11.

Lemmon R. ?., Parsons ?. A., Chin D. ?., J. Am. Chem. Soc,

77, 4139—4142 (1955), ???????? ????????????? ????????? ?? ??????????? ? ??? ???????.

Lennard Jones J., Hall G. G., Trans. Faraday Soc., 48, 581—584

(1952), ????????? ??????? ????????. L29. Lewis J. G., Martin J. J., Anderson L. C., Chem. Eng. Prog., 50, 249—255 (1954), ?????????????? ??????? — ????????????? ???????. L30. Limperos G., Mosher W. A., Am. J. Roent. Rad. Therapy, 63, 681— 690 (1950), ????????? ?????????????????????? ??????? ?????????????? ??????. I. ????????'???????? ????????? ? ?????? ????????. L31. Lind S. ?., The Chemical Effects of aparticles and Electrons (2nd ed.).

Chemical Catalog Company, New York, 1928. L32. Lind S. C„ Nature, 127, 813—814 (1931), ????? ? ??????????.

Lind S. ?., J. Chem. Phys., 7, 790—792 (1939), ?????????? ?????????

????? ????????? ????.

Lind S. ?., J. Phys. Coll. Chem., 52, 437—441 (1948), ???????? ? ???

??????? ?? ???????????? ????? ? ?????????.

Lind S. ?., J. Phys. Chem., 56, 920 (1952), ????????????? ???????

?????? ? ???????????? ?????.

Lind S. ?., J. Phys. Chem., 58, 800 (1954), ????????? ? ???????????

? ??????? ??????, ???????????? ??????????. L37. Lind S. ?., Bard well D. ?., J. Am. Chem. Soc., 47, 2675—2697

,?????????? ???????? ????? ?????, ???????????? ??????????. VI. ??????? ??????? ????????.

L38. Lind S. ?, ? ? ? dwell D. ?., J. Am. Chem. Soc., 48, 1575—1584

,?????????? ???????? ????? ?????, ???????????? ??????????.

?????????????? ??????? ????? ???????? ?????.

L39. Lind S. ?., Bar dwell D. ?., J. Am. Chem. Soc., 48, 2335—2351 (1926), ?????????? ???????? ????? ?????, ???????????? ??????????.

?????????? ????????????.

L40. Lind S. ?, ? ard well D. ?., Ind. Eng. Chem, 19, 231—233 (1927), ??????? ????????????????? ?????????? ??? ????????? ???? ????.

L41. I. ind S. ?, ? ard we 11 D. ?, Perry J. H„ J. Am. Chern. Soc, 48, 1556—1575 (1926), ?????????? ???????? ????? ????, ???????????? ??????????. VII. ???????????? ?????????? ????????.

1.42. Lind S. ?., G lockler G, J. Am. Chem. Soc, 52, 4450—4461 (1930), ??????????? ????????????? ? ??????? ???????. ????????? ? ???????????? ??? ???????? ??????.
Литература

Наши партнеры:

Доставка продукции:

ООО "Автотрейдинг"

Ж/Д перевозка (контейнера)

Собственный транспорт

Любая транспортная компания на Ваш выбор!

Последние материалы