Оборудование для Вашей лаборатории


L3. Lampe F. W, J. Am. Chem. Soc, 79, 1055—1058 (1957), ????????? ?????? ??????????? ??????? ???????. ????????? ? ????????? ???????.

L4. Lampe F. W, J. Phys. Chem, 61, 1015—1017 (1957), ????????? ?????? ???? ??????????? ??????? ???????.

L5. Lampe F. W„ Franklin J. L, Field F. H, J. Am. Chem. Soc, 79, 6129—6132 (1957), ?????????? ??????? ??? ????????? ???????????.

L6. Landler Y„ Magat M„ Bull. Soc, Chim. Belg, 57, 381—399 (1948). ????????? ??????????????? ?????????? ????????????? ???????, ?????????????? ?????????? ??????????.

L7. Landler I, ? a g a t ?, ?. R, Acad. Sei, Paris, 226, 1720—1721 (1948), ? ????????????? ???????, ?????????????? ?????????? ??????????.

1.8. Lange R, Pi hl A, Eldjarn L„ Int. J. Rad. Biol, 1, 73—79 (1959), ??????????? SH??????? ?????????????? ??????.

L9. Laser ?, Nature, 176, 361—362 (1955), ??????? ????????????? ????????? ?? ?????????? ? ??????????.

L10. L a t ? ? j ? t R, Loiseleur J, Compt. Rend. Soc. Biol, 136, 60—63 (1942), ???? ???????? ????????? ? ?????????????.

LH. Lawton ?. J, ? ? 1 w i t J. S„ Bueche A. M, Ind. Eng. Chem, 46, 1703—1709 (1954), ???????? ??????????? ???????????. ??????? ?????????? ????????????? ????.

L12. Lawton ?. J, Bellamy \V. D„ ? ungate R. E„ Bryant M. P, Hall E, Science, 113, 380—382 (1951), ????????? ???????? ??????? ?????????? ?? ?????????

L13. Lawton ?. J, Bellamy W. D, ? ungate R. ?„ Bryant ?. ?, Hall ?, Tappi, 34, (12), 113?—116? (1951), ???????????? ?????????, ???????????? ? ?????????, ?????????? ???????? ???????????.

L14. Lawton ?. J, Bueche ?. ?, Bal wit J. S„ Nature, 172, 76—77 (1953), ????????? ????????? ??????????? ??????? ???????.

LI5. Lawton ?. J, G ? u b b W. ?., ? a 1 w i t J. S, J. Polymer Sci, 19, 455— 458 (1956), ????????????? ? ??????? ????, ???????????? ??????????? ??????? ???????.

L16. Lawton ?. J, Zemany P. D, ? ? 1 w i t J. S„ J. Am. Chem. Soc, 76, 3437—3439 (1954), ????, ???????????? ?? ????? ????????? ??????????? ??????????? ??????? ???????.

L17. Lea D. ?, Actions of Radiations on Living Cells (2nd. ed.). Cambridge, 1955.

??8. Lea D„ Smith ?. M., Holmes ?., Markham R., Parasitology, 30, 110—118 (1944), ?????? ? ???????? ???????? ????????? ?? ?????? ? ??????.

L19. L ? ? 1 ? ? ? ?. G., Cobbs W. ?., Ind. Eng. Chem., 50, 323—326 (1958),

??????? ????????? ?? ????????????? ??????????? ??????. L20. Lefort ?., J. Chim. Phys., 47, 776—794 (1950), ???????? ???????????? ????????? ?? ???? ? ?????? ????????. L21. Lefort ?„ Chemical and Biological Actions of Radiations, I (ed. by M. Haissinsky),Masson, Paris, 1955. pp. 93—206, ???????????? ????? ?????? ?????????. ??????????? ????????? ????????????????? ???????????. 1.22. Lefort ?., J. Chim. Phys., 54, 782—788 (1957), ????????????????? ???????, ???????????? ???????? ??????????? ? ?????? ????????? ??????????? ??????????. L23. Lefort ?., ? ? n & t ? a u ? ? P., F ? ? 1 1 ? ? ?., ?. R. Acad. Sci., Paris, 226, 1904—1905 (1948), ???????? ???????????? ????????? ?? ???????? ????.
Литература

Наши партнеры:

Доставка продукции:

ООО "Автотрейдинг"

Ж/Д перевозка (контейнера)

Собственный транспорт

Любая транспортная компания на Ваш выбор!

Последние материалы